Forsiden

151413121110090807060504030201AltertavlenBispekåpen i NidarosBispekåpen i NidarosEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeInnset kirkeInnset kirkeKonnerud kirkeKonnerud kirkeJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenTemporær utsmykking av NidarosdomenI begynnelsenI begynnelsen - I domenSyndefalletSyndefallet - I domenNoas arkBabels tårnGullkalven (triptyk)Gullkalven (triptyk) - I domenBebudelsenBebudelsen - I domenFlukten til Egypt og Jesu fødselFlukten til Egypt og Jesu fødsel - I domenAgnus DeiNattverden (triptyk)KorsfestelsenOppstandelsenOppstandelsen - I domenVest Agder Elektrisitetsverk, KristiansandMedisinsk Teknisk Forskningssenter i TrondheimSvartlamoenSvartlamoenRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloMinnesmerke over Bjarne NessIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-Trøndelag Skatteetaten i Sør-Trøndelag
Konnerud Kirke, Drammen, 2001

Konnerud kirke ble innviet i 1996, og først to år senere inviterte man fem kunstnere til en lukket konkurranse om utsmykning. Igjen var det Gullvåg som vant, og i 1998 startet han utformingen av altertavlen.


I forbindelse med denne utsmykningen av Konnerud kirke har Gullvåg måttet forholde seg til et ferdig utgangspunkt. Fondveggen er svakt konkav, og belyses av et smalt vindu høyere oppe på veggen, samt sidelys fra langstrakte vinduer på sidene. For å svare veggens kurve, har Gullvåg fått laget en konveks altertavle, noe som gjør at tavlen presser seg ut mot kirkerommet, og skaper en flott romvirkning. Altertavlens øvre avrunding harmonerer også godt med takets hvelv.


14 stasjoner

Som i Seegård og Ellingsøy har pasjonshistorien en sentral plass i denne utsmykningen. I Konnerud er skildringen av Jesu vandring fra dødsdom til rettersted samlet i en billedfrise som løper rundt altertavlen. I midten hviler en mektig versjon av måltidet i Emmaus.

Betrakter vi altertavlen under ett, danner korsene en rytme som drar oss framover i historien. Det nedsunkne midtfeltet av tavlen får en meningsbærende funksjon; feltet hvor Jesu første fall skildres er rykket ned, og er med på å understreke børens tyngde og Jesu fysiske plager. Ved siden av Kristusforholdet, minner korsveien om de anonyme korsbærerne rundt om i verden – de forfulgte og lidende. For denne Bibelens verste fortelling griper rett inn i dagens grusomheter; tortur og mangelen på rettferdige domstoler er dessverre fremdeles et brennaktuelt tema.


Måltidet i Emmaus

I kontrast til den dystre pasjonsfrisen, stråler hovedbildet mildt og kjærlig mot oss i varme fargeklanger. Mens korsgangens forløp skildres som urolig og fragmentert, hviler det ro og harmoni over bordscenen. Måltidsscenen er finurlig oppbygd. Motivet er tredelt, og malte skyggeeffekter gir inntrykk av at de tre figurene er plasserte i nisjer som kurver innover i rommet, og slik gjentar apsidens form. På subtilt vis danner rutenettet til pasjonsfrisen et kors hvor Kristus inntegnes i midtpartiet.
kunsten.jpg