Forsiden

151413121110090807060504030201AltertavlenBispekåpen i NidarosBispekåpen i NidarosEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeEllingsøy kirkeInnset kirkeInnset kirkeKonnerud kirkeKonnerud kirkeJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenJohanneskapellet i NidarosdomenTemporær utsmykking av NidarosdomenI begynnelsenI begynnelsen - I domenSyndefalletSyndefallet - I domenNoas arkBabels tårnGullkalven (triptyk)Gullkalven (triptyk) - I domenBebudelsenBebudelsen - I domenFlukten til Egypt og Jesu fødselFlukten til Egypt og Jesu fødsel - I domenAgnus DeiNattverden (triptyk)KorsfestelsenOppstandelsenOppstandelsen - I domenVest Agder Elektrisitetsverk, KristiansandMedisinsk Teknisk Forskningssenter i TrondheimSvartlamoenSvartlamoenRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloRikshospitalet i OsloMinnesmerke over Bjarne NessIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimIla skole, TrondheimSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-TrøndelagSkatteetaten i Sør-Trøndelag Skatteetaten i Sør-Trøndelag
Ellingsøy kirke, 1999

Ellingsøy kirke i Ålesund kommune er tegnet av arkitekten Oscar Norderval, og ble innviet i 1999. Dette er en sentralkirke, bygget over et tilnærmet kvadratisk grunnplan, med et høyt og pyramideformet tak.


Også her var det utlyst en utsmykningskonkurranse som Håkon Gullvåg vant. Den enkle og stramt innrammede utsmykningen hans fungerer bemerkelsesverdig godt i dette moderne kirkerommet med store, glatte flater. Utsmykningen har en noe uvanlig utforming; når vi kommer inn i kirken blir vi ganske uventet møtt av en diger boks som svever framfor alteret, i tillegg er det plassert et sirkulært maleri på fondveggen. Her viser grunnformene til forholdet mellom det jordiske, symbolisert med firkanten, og det guddommelige, som betegnes av en sirkels fullkomne form – det som er uten begynnelse og ende.


Tyngdens relativitet

Det svevende rektangelet er dekorert med scener fra Jesu jordiske liv: Jesus vasker disiplenes føtter, nattverden, korsfestelsen og nedtakelsen fra korset. Undersiden av kuben viser jordkloden mot et gresk kors, med evangelistsymbolene svevende mellom korsarmene. Maleriet på fondveggen bak alteret skildrer "Den store fiskefangsten" (Joh. 21). Her ser vi Peter og to andre disipler med en gedigen fangst i Tiberiassjøen. I forgrunnen vender den oppstandne Jesus seg mot oss med en signingsgest.

Samtidig som motivene i Ellingsøy kirke er tradisjonelle, og tett knyttet opp mot liturgien, skiller de seg kraftig ut fra det vi er vant til å møte i en kirkekontekst. Gullvåg har utarbeidet dramatiske, nærmest surrealistiske komposisjoner som bobler over av detaljer. Den stemning og frodighet Gullvåg her oppviser, kan faktisk tangere middelalderkunsten på sitt beste. Utsmykningen får særlig funksjon under gudstjenesten, og især støtter opp om nattverdsliturgien: Den korsfestede og oppstandne. Når man går til nattverd i Ellingsøy kirke, sitter man i en krans rundt boksen, og kommer nær de hellige motivene. Vi ser rett på skildringen av nattverden, bordenden som vender mot oss er ledig, og inviterer oss til å ta del i måltidet sammen med Jesus og disiplene.

Utsmykningen er også blitt svært godt mottatt av menigheten. Ikke minst fordi de har prester med kunnskap om utsmykningen, og som bruker bildene aktivt i gudstjenestene. Disse komplekse bildene krever formidling for at de skal åpne seg opp, men en slik form for modning foregår over tid – søndag etter søndag.
kunsten.jpg