Forsiden

OmslagEdvarda - siste møteLøitnant GlahnReir og måne123PanPortrett i fem stadier, del 1Portrett i fem stadierLord HenryBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading byBalladen om fengselet i Reading by
Oscar Wildes Balladen om fengselet i Reading by

Gullvågs tredje litterære serie har utgangspunkt i Oscar Wildes siste verk
Balladen om fengselet i Reading by (1898) hvor Wilde beskriver erfaringene fra sitt opphold ved fengselet i Reading i 1895-97. Diktet er et opprop mot dødsstraff, hovedperson er en dødsdømt medfange, og Wilde beskriver hvordan dødsstraffen og fengselslivet berøver alle de involverte deres menneskeverd.

Gullvåg har ikke bare skildret scener fra diktet, men også aktualisert det som en påminnelse om at diktverket er like aktuelt for vår tid. Gullvågs serie består av 20 sirkulære malerier og 12 litografier. De runde formene kan stå som symbol på evig gjentakelse. Historien fortsetter og fortsetter – men rommer samtidig en spire av håp om at det en gang vil komme en dag da dødsstraffen avskaffes på global basis.

Materialet er ennå ikke utgitt i bokform.
kunsten.jpg