Home

Bishop Finn WagleThe Birds of GazaThe Stone Thrower
bok_antimono1.png

Anti monologues
Eva Furseth (forfatter), Jan Kjærstad (medforfatter) og Arlyne Moi (oversetter), Kunstkontoret - 2008

Boka er laget i forbindelse med utstillingen: Håkon Gullvåg. Antimonologer, som vandret mellom samarbeidende kunstinstitusjoner i Danmark, Norge og på Færøyene. Utstillingen retter fokus mot tre av hans mest sentrale motivgrupper: Portretter, stoler og bibelske temaer.
biografi.jpg